CAREVIET giúp bạn quản lý và phát triển kênh bán hàng hiệu quả hơn

Chúng tôi hỗ trợ bạn quảng bá sản phẩm – thương hiệu tăng doanh thu bán hàng

eStart
(Khởi động)

5.000.000 đ

eSpeed
(Tăng tốc)

7.000.000 đ

 

eStrategy
( Chiến lược)

13.800.000 đ

eVip

 

18.500.000 đ

Tin bài quảng cáo theo yêu cầu
 
Thiết kế banner


Tin bài sản phẩm


Hỗ trợ tạo dựng event
Seeding fanpage


Quản lý fanpage


Tặng ngân sách quảng cáo/tháng,theo nhu cầu
Báo cáo


Dịch vụ chăm sóc và phát triển website
Bảng giá 3.500.000 đ 7.000.000 đ 15.000.000 đ
Phân tích website

Tối ưu/ chuẩn hóa website
 
Quản trị website
   
Hệ thống 2.0
Quảng bá /đi link diễn đàn
 
 
Tư vấn giải pháp
 –

Lộ trình từ khóa
 –
 –
Tặng ngân sách quảng cáo/tháng theo nhu cầu
 –

Xây dựng kế hoạch tổng thế dài hạn  –
 –
Báo cáo